Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem: Knihovní řád Městské knihovny Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem

http://www.mkzbela.cz/

Knihovní řád Městské knihovny Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem

knihovna_3.jpg   knihovna_1.jpg   knihovna_4.jpg     

PODMÍNKY PŘIJETÍ – předložení občanského průkazu nebo potvrzení o rodném čísle + registrační poplatek. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

ROČNÍ REGISTRACE
Dospělí-pracující 100.-Kč
Děti, studenti, důchodci, vojáci, letní hosté 50.-Kč

ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ - je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned ohlásit, stejně jako změnu bydliště nebo změnu jména. Při ztrátě se účtuje poplatek 10,- Kč.

PŮJČOVÁNÍ – knihy a periodika se půjčují bezplatně. Při půjčení knihy, jejíž pořizovací hodnota je vyšší než 500.-Kč, musí čtenář podepsat stvrzenku o vypůjčení této knihy. Není-li dílo ve volném výběru, má čtenář právo požadovat rezervaci prostřednictvím zamluvenkové služby. Za oznámení rezervace dokumentu uhradí čtenář knihovně částku 10.-Kč. Žádá-li totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle data podání rezervace.

VÝPŮJČNÍ DOBA – pro výpůjčky mimo knihovnu je stanovena tato výpůjční doba :
30 dnů knihy, periodika 
14 dnů dokumenty z příruční knihovny

VRÁCENÍ VYPŮJČENÉHO DÍLA – jestliže čtenář nevrátí dokumenty ve stanovené době, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení. Sankční poplatky jsou stanoveny takto:

 Dospělí Děti
I. upomínka10,- Kč 10,- Kč
II.upomínka20,- Kč15,- Kč
III.upomínka50,- Kč
25,- Kč
IV.upomínka 100,- Kč
50,- Kč

ZTRÁTY A NÁKLADY – čtenář je povinen bezodkladně ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.Může požadovat :
  • nepoškozený výtisk téhož díla a manipulační poplatek 30.-Kč
  • jiné dílo odpovídající ceně a zaměření ztraceného nebo poškozeného díla (po dohodě s knihovnou)
  • finanční náhradu, která se skládá z ceny knihy + manipulační poplatek 30,- Kč
  • při poškození čárového kódu v knize uhradí čtenář poplatek 5.-Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBAMVS – knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z jiné knihovny, poplatek 30,- Kč za knihu

SPECIÁLNÍ SLUŽBY
  • oznámení rezervace o titulu 10.-Kč
  • kniha zprostředkovaná MVS 30,-Kč
  • prodej poškozených vyřazených knih – 1 KUS 5.-Kč