Česká brána Klikni: Hrad Bezděz Klikni: Městská kulturní zařízení - Knihovna V. Holana Klikni: Radnice - Městský úřad Mařatkův pomník Na Stráž Klikni: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem Zámek Bělá pod Bezdězem hlavička
šipka
šipka
šipka
šipka
šipka
rezervace
MÁCHOVI V PATÁCH
Všechny trasy po ročnících

Z Dubé do Dřevčic

18 km
Trasa
Dubá - Pavličky po silnici a po modré značce
Pavličky - Čap po modré, Čap - Dřevčice po žluté a zelené značce


Foto
Z Dubé půjdete po modré značce po silnici směrem na Tuhaň. U Trojstromí, kde modrá značka odbočuje vlevo a obchází Dolní Dubovou Horu, si cestu zkrátíte tím, že odbočíte vpravo. Na začátku Pavliček si všimnete dvou reliéfů vysekaných v zrcadlové kontrapozici ve stěnách hlubokého zářezu Ebelovy vozové cesty. Na straně epištolní zobrazuje reliéf Panu Marii Královnu nebes s Ježíšem sedícím na trůnu po její levici, na straně evangelijní je výjev Ukřižování Krista s motivem tří Marií. Svým obsahem a vzájemným umístěním odkazují reliéfy na křesťanské Credo, připomínají jednotu víry Starého a Nového zákona.

Pokračujete po modré značce přes Pavličky k rozcestí značených cest (4,5 km od Dubé). Zde se napojíte na žlutou značku, která vás dovede Čapským dolem na Čap (387 m n. m.). Výstup na Čap není příliš obtížný. Čap je skalní útvar ve tvaru mohutného kyje zvaného Čapská palice. Nalezneme zde nepatrné zbytky skalních sklepení bývalého hrádku. Z pískovcové terasy se nabízí rozhled na Dokeskou pahorkatinu, Kokořínsko a České středohoří.

Z Čapu máte dvojí volbu:
a) Kratší okruh – 12 km: po žluté značce na rozcestí Velká Řebčice. Zde si všimněte borovice s obrázkem Panny Marie. Odsud pak jdete po zelené značce kolem vrchu Máselník a po 1,5 km dojdeme do Dřevčic.

b) Delší okruh – 18 km: po zelené značce kolem zajímavých pískovcových skalních útvarů v přírodní rezervaci Kostelecké bory. Za pozornost stojí jesk yně Krápník (délka 47 m, hloubka 10,5 m), která sloužila v době protireformace jako dočasný úkryt pronásledovaných obyvatel, a mohutný pískovcový převis Tisícový kámen (délka 32 m, hloubka 12,5 m a výška 7 m). Na rozcestí U Martinské stěny opustíte zelenou značku a budete dále sledovat žlutou, která vás povede pohodlnou Husí cestou k rozcestí Velká Řebčice. Odsud pokračujete po zelené značce kolem vrchu Máselník a po 1,5 km dojdete do Dřevčic.

Z Dřevčic můžete jít 5 km po silnici do Dubé.
PUTOVÁNÍ PODPORUJÍ

Město Bělá pod Bezdězem

Město Doksy

Městaká kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městské kulturní středisko Doksy

Tajemství

Kurort Oybin

Máchův kraj

Boleslavský deník

Signál rádio

Hitrádio

© 2012 - 2018 MKZ Bělá pod Bezdězem, ilustrace Oldřich Jelen, vytvořil Webmaster, starší články najdete v Archívu 84t1011