Česká brána Klikni: Hrad Bezděz Klikni: Městská kulturní zařízení - Knihovna V. Holana Klikni: Radnice - Městský úřad Mařatkův pomník Na Stráž Klikni: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem Zámek Bělá pod Bezdězem hlavička
šipka
šipka
šipka
šipka
šipka
rezervace
MÁCHOVI V PATÁCH
Všechny trasy po ročnících

Z Bělé na Bezděz

9 km
Trasa
Trasa jde po stopách tajné chodby, která prý vede z Bělé z náměstí z domu čp. 27 pod hrad Bezděz.

Foto
Traduje se, že z Bělé pod Bezdězem vede tajná chodba na Bezděz. Vypráví se o ní v několika pověstech z Podbezdězí, stala se inspirací pro Elišku Krásnohorskou, když psala libreto ke Smetanově opeře Tajemství. A vy se můžete vydat v jejích stopách. Začnete na náměstí v Bělé pod Bezdězem u budovy, na níž je umístěna pamětní deska informující o tajné chodbě, která začíná právě v tomto domě. Ovšem historikové bez fantazie tvrdí, že se jednalo o obranou chodbu vedoucí k níže položenému rybníku. Vy se však nenechejte zmást!

Jděte Tyršovou ulicí kolem kláštera augustiniánů a kostela sv. Václava. Cesta vás povede městskou zástavbou ke kapličce z roku 1811. Na stavbu této kapličky bylo naposledy použito vápno, které se pálilo v bělských lesích mezi hájovnou Sucholeskou a Vejčínem. Na konci města si povšimněte jako orientačního bodu komplexu firmy Atmos. Zde přejdete na silnici a půjdete po ní asi 500 m, pak odbočíte vpravo na panelový chodníček, minete další bělskou kapličku a zabočíte vpravo na silničku k Vazačce.

V osadě Vaza čka byla v 50. letech 20. stol. vybudována kasárna pro československou armádu, čímž byla osada zcela zdevastována a zlikvidována. Dnes je Vazačka jen chátrajícím torzem a čeká na smysluplné využití. Citlivější jedinci zde pocítí negativní energii a podvědomě zrychlí svůj krok.

Před vstupem na parkoviště odbočíte vlevo na polní cestu vedoucí kolem plotu a dojdete až na tzv. Tankovou cestu, což je široká panelová cesta, jejíž jméno dokladuje její původní využití. Po ní dojdete do osady Nový Dvůr a kolem hospodářských usedlostí s chovem koní se dostanete do aleje ovocných stromů, která Vás dovede až na Bezděz. Vlevo na obzoru zahlédnete Vrátenskou horu a hrad Housku.

Cílem této cesty je gotický královský hrad Bezděz, který vám byl po celou cestu světélkem v temnotách temných sil a možného bloudění.
PUTOVÁNÍ PODPORUJÍ

Město Bělá pod Bezdězem

Město Doksy

Městaká kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městské kulturní středisko Doksy

Tajemství

Kurort Oybin

Máchův kraj

Boleslavský deník

Signál rádio

Hitrádio

© 2012 - 2018 MKZ Bělá pod Bezdězem, ilustrace Oldřich Jelen, vytvořil Webmaster, starší články najdete v Archívu 84t1010