Česká brána Klikni: Hrad Bezděz Klikni: Městská kulturní zařízení - Knihovna V. Holana Klikni: Radnice - Městský úřad Mařatkův pomník Na Stráž Klikni: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem Zámek Bělá pod Bezdězem hlavička
šipka
šipka
šipka
šipka
šipka
rezervace
MÁCHOVI V PATÁCH
Všechny trasy po ročnících

Tajemný okruh okolo Dubé

15 km
Trasa
Na místo otcovraždy z nešťastné lásky, kolem obětiště na Kamenném vrchu a k čertovskému brlohu Na Mlýnku a to vše po červené turistické značce.

Foto
Z Dubé půjdete po červené značce směrem na Rozprechtice. Budete míjet sušárnu chmele s dvěma sušícími věžemi, která je dnes významnou technickou památkou. Upomíná na slavnou minulost Dubé, kdy se zde v 19. století pěstoval svou kvalitou vyhlášený tzv. Dubský zelený chmel. Chmelařství ovlivnilo i mnohé zdejší lidové stavby.

V Rozprechticích je první tajuplné máchovské zastavení. Je spjato s tragickou událostí otcovraždy, k níž došlo v roce 1774 ve Sviňském dole. Jednadvacetiletý Hynek Schiffner ubil chmelovou tyčí svého otce, jednoho z nejbohatších sedláků v Dubé, protože mu bránil v lásce k chudé dívce. Motiv otcovraždy se stal epickým základem Máchova Máje. Jediným svědkem byla socha sv. Prokopa z roku 1761. Socha byla v roce 1989 zrestaurována a její originál se nachází v Doksech před Památníkem K. H. Máchy. K soše ve Sviňském dole vede z Rozprechtic červeně značená odbočka v délce 800 m.

Červenou značku sledujte dále do Panské Vsi. Povede vás kolem observatoře pod Kamenný vrch u osady Křenov.

V osadě Křenov a v samotném Křenovském dole můžete kromě bizarních pískovcových útvarů obdivovat i řadu patrových domů tvořících malebný celek lidové architektury. Za Křenovem si můžete udělat malou odbočku na Kamenný vrch, který byl v roce 1992 vyhlášen přírodní památkou. Pískovcové bloky jsou prosycené železitými sloučeninami, které vytvářejí nejrůznější tvary - růžice, hlávky, trubky i různé miskovité tvary. Jeden ze skalních bloků volně leží na povrchu jen malou plochou a je jím možno snadno pohnout. Jedná se totiž o viklan. Okolní romantická krajina přímo vybízí k domněnce, že zde bývalo pohanské obětiště. Citlivý návštěvník zde určitě zaznamená silné energetické vibrace, které vyvolává přítomnost duchů!

Po 2 km stále po červené značce dojdete do osady Plešivec, u níž na ostrožně stával podle pověsti středověký dvůr s tvrzí. Ti zdatnější si určitě rádi prodlouží trasu o 2 km, aby se odměnili z Vysokého vrchu jedinečnou vyhlídkou na Houseckou pahorkatinu. Pod jeho vrcholem se nachází do pískovce vytesaná jeskyně, tzv. Kameníkova jizba.

Z Plešivce pokračujete dále do Ptačího dolu, který protíná místní silnice z Korců do Dubé. Červená značka ji kopíruje v délce tří kilometrů a pak odbočuje vpravo na Červený vrch, kde se nachází malé skalní město.

Z Červeného vrchu sejdete k tábořišti Nad Mlýnkem u Liběchovky asi 1 km severovýchodně od Dubé. Dle pověsti ostalo toto místo pojmenování podle mlýnku, který kdysi klapával na Liběchovce. Cílem trasy může být infocentrum v Dubé na městském úřadě, které se nachází v empírové budově z roku 1851.
PUTOVÁNÍ PODPORUJÍ

Město Bělá pod Bezdězem

Město Doksy

Městaká kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Městské kulturní středisko Doksy

Tajemství

Kurort Oybin

Máchův kraj

Boleslavský deník

Signál rádio

Hitrádio

© 2012 - 2018 MKZ Bělá pod Bezdězem, ilustrace Oldřich Jelen, vytvořil Webmaster, starší články najdete v Archívu 84t1009