Česká brána Klikni: Hrad Bezděz Klikni: Městská kulturní zařízení - Knihovna V. Holana Klikni: Radnice - Městský úřad Mařatkův pomník Na Stráž Klikni: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem Zámek Bělá pod Bezdězem hlavička
šipka
šipka
šipka
šipka
šipka
rezervace
KNIHOVNA

Otevření knihovny

Vážení čtenáři,

od 12.4.2021 je umožněno otevřít vnitřní prostory knihovny.

Knihovna bude fungovat v tomto režimu:

Pondělí                9:00 – 11:00        13:00 – 16:00

Úterý                  9:00 – 11:00        13:00 – 16:00

Čtvrtek               9:00 – 11:00        13:00 – 16:00

Je nutné dodržovat tyto zásady:

 • ve vnitřních prostorách mohou být současně přítomni pouze    3 čtenáři
 • dodržování minimálně 2 metrových rozestupů
 • ochrana nosu a úst respirátory FFP 2 nebo KN 95
 • u vchodu použít dezinfekční prostředek na ruce
 • do odvolání není možné používat počítače a studijní místa       v knihovně

Knihovní řád Městské knihovny Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem

PODMÍNKY PŘIJETÍ – předložení občanského průkazu nebo potvrzení o rodném čísle + registrační poplatek. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.


ROČNÍ REGISTRACE
Dospělí-pracující 100.-Kč
Děti, studenti, důchodci, vojáci, letní hosté 50.-Kč

ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ - je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned ohlásit, stejně jako změnu bydliště nebo změnu jména. Při ztrátě se účtuje poplatek 10,- Kč.

PŮJČOVÁNÍ – knihy a periodika se půjčují bezplatně. Při půjčení knihy, jejíž pořizovací hodnota je vyšší než 500.-Kč, musí čtenář podepsat stvrzenku o vypůjčení této knihy. Není-li dílo ve volném výběru, má čtenář právo požadovat rezervaci prostřednictvím zamluvenkové služby. Za oznámení rezervace dokumentu uhradí čtenář knihovně částku 10.-Kč. Žádá-li totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle data podání rezervace.

VÝPŮJČNÍ DOBA – pro výpůjčky mimo knihovnu je stanovena tato výpůjční doba :
30 dnů knihy, periodika 
14 dnů dokumenty z příruční knihovny

VRÁCENÍ VYPŮJČENÉHO DÍLA – jestliže čtenář nevrátí dokumenty ve stanovené době, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení. Sankční poplatky jsou stanoveny takto:

  Dospělí Děti
I. upomínka 10,- Kč 10,- Kč
II.upomínka 20,- Kč 15,- Kč
III.upomínka 50,- Kč 25,- Kč
IV.upomínka 100,- Kč 50,- Kč

ZTRÁTY A NÁKLADY – čtenář je povinen bezodkladně ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.Může požadovat :
 • nepoškozený výtisk téhož díla a manipulační poplatek 30.-Kč
 • jiné dílo odpovídající ceně a zaměření ztraceného nebo poškozeného díla (po dohodě s knihovnou)
 • finanční náhradu, která se skládá z ceny knihy + manipulační poplatek 30,- Kč
 • při poškození čárového kódu v knize uhradí čtenář poplatek 5.-Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBAMVS – knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z jiné knihovny, poplatek 50,- Kč za knihu

SPECIÁLNÍ SLUŽBY
 • oznámení rezervace o titulu 10.-Kč
 • kniha zprostředkovaná MVS 50,-Kč
 • prodej poškozených vyřazených knih – 1 KUS 5.-Kč

 

OTEVÍRACÍ
DOBA
Půjčovna pro dospělé
Pondělí 9 – 11, 12 – 16
Úterý 9 – 11, 12 – 17
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 – 11, 12 – 17
Pátek 9 – 11

Půjčovna pro děti
Pondělí 12 - 16
Úterý 12 – 17
Středa zavřeno
Čtvrtek 12 – 17
Pátek zavřeno
KONTAKTY
Knihovna Vladimíra Holana
knihovna©mkzbela.cz
 
Oddělení pro dospělé
tel.: 326 702 704
kormosova©mkzbela.cz
 
Oddělení pro děti
tel.: 326 702 705
stara©mkzbela.cz
mapa
© 2012 - 2021 MKZ Bělá pod Bezdězem, ilustrace Oldřich Jelen, Webmaster,