Česká brána Klikni: Hrad Bezděz Klikni: Městská kulturní zařízení - Knihovna V. Holana Klikni: Radnice - Městský úřad Mařatkův pomník Na Stráž Klikni: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem Zámek Bělá pod Bezdězem hlavička
šipka
šipka
šipka
šipka
šipka
rezervace
ARCHÍV

Malíř Josef August Bubák

Malíř Josef August Bubák- 200 let od narození

„Za fortnou“ líbaly múzy nebo alespoň jedna.
Josef August Bubák se narodil 1. března 1812 a zemřel 28. března 1858 v Bělé pod Bezdězem. Byl synem bělského truhláře Josefa Bubáka „za fortnou“ a jak píše Umlauf v Kronice města Bělé „vyučencem jednoho malíře pražského“. K umění a výtvarnému řemeslu tíhli i jeho sourozenci Armand (Emanuel), Jan a sestra Marie provdaná Čížková. Její manžel byl přítelem J. K. Tyla a ředitelem herecké společnosti. A protože malíři svou múzu nemají, tak Thálie políbila jen jejich sestru Marii.

J.A.Bubák se zabýval malováním kostelních obrazů, krajin a portrétů. Z jeho děl s náboženskou tématikou je to obraz „Kázání sv. Jana Křtitele“ z roku 1842 na levém bočním oltáři kostela Šimona a Judy ve Štětí. Údajně maloval také obraz na druhém bočním oltáři a oba závěsné obrazy na stěnách lodi: vlevo klasicistní Kázání Krista- dítěte, v pravo „Kristus na hoře Olivetské“ s letopočtem 1845., v témže kostele. V bělském muzeu se nachází obraz „Nejsvětější Trojice“ signovaný „Josef Bubák pinxit 1839“ z bělské kapličky téhož zasvěcení na tzv. Mnichovišti u silnice směrem na Českou Lípu v nové zástavbě. Původně tu stála socha Nejsv. Trojice, přenesená na místní hřbitov, kde ji omaloval výše jmenovaný Bubák. Snad právě tato socha, již bez povrchové barevné úpravy dnes stojí v kapli sv. Josefa na bělském zámku. J. A. Bubák je snad také totožný s Bubákem, který „oštafíroval“ roku 1835 oltář a sochy v kostele v Horkách. Namaloval také dvě křížové cesty, jednu v kostele sv. Václava v Bosni a druhou, „ pořízenou roku 1852 z odkazu 40 zl., kterou Marie Vyhlasová, dcera Jiřího Vyhlase, rolníka z čp.29 v Čisté do čisteckého chrámu Páně sv. Vavřince věnovala“, jak se můžeme dočíst v bělské farní kronice.

Z Bubákových maleb krajin se zachovaly pohledy na některé české hrady a města např. Klášter n. J., Mladá Boleslav, Zimní krajina (obrazy vesměs v soukromém vlastnictví). Z portrétů dobrá olejomalba skalského děkana J. Procházky, obraz faráře a spisovatele Vinařického. V bělském muzeu je také uchován bubákův obraz vzorného učitele a muzikanta Kryšpína Tašky. Z jeho drobnějších prací, taktéž uložených v bělském muzeu stojí za zmínku „Praporec bělských ostrostřelců“, malovaný vývěsní štít ranhojiče Jana Imiše z r. 1844 a obraz Kostel sv. Václava v Dolní Krupé. V Národním muzeu v Divadelním oddělení, jsou uloženy dva obrazy malované J. A. Bubákem: Portrét Františka Josefa Čížka (1818- 1887), H6- 5370/30 a Marie Čížkové, rozené Bubákové (1825- 1866), H6- 5371/30 z roku 1853, které do sbírek Národního muzea věnovala 31. června 1930 Marie Kratochvílová- Čížková, neteř J. A. Bubáka.

 


Použitá literatura: Zdeněk Hoffman- Malá galerie známých rodáků a někdejších obyvatel Bělé, Josef Kukaň – Slovník výtvarných umělců Mladoboleslavska, Kol. – Umělecké památky Čech, kol. Academia Praha 1980,Přírůstková kniha DONM.

 

Upoutávka na výstavu

1.3.18Josef August Bubák - "HRAD TOČNÍL"; Zdroj web galerie Josefov12 Bělá pod Bezdězem - 28.3.1858 Bělá pod Bezdězem
VERNISÁŽ 5. KVĚTNA 2012
Výstava potrvá do 31. srpna 2012

 

 

© 2012 - 2019 MKZ Bělá pod Bezdězem, ilustrace Oldřich Jelen, vytvořil Webmaster, starší články najdete v Archívu 7t28